Com funciona la petició d’asil?

Més de 140 països han signat la Declaració Universal dels Drets Humans. (La Vanguardia)

L’asil és un dret fonamental reconegut per més de 140 països en la Declaració Universal dels Drets Humans

La paraula ‘asil’ neix del grec asylos, que significa temple inviolable o lloc on ningú pot ser molestat.

L’asil és un dret humà fonamental que es recull en l’article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Cada any, aproximadament un milió de persones demanen asil en altres països.

Qui pot demanar asil?

Només poden demanar asil en altres països aquelles persones considerades refugiades. L’Estatut dels Refugiats, adoptat a Ginebra el 1951, defineix qui és un refugiat.

Un refugiat és una persona que es troba fora del país d’on és, o on resideix habitualment, perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual, i que no pot reclamar la protecció del seu país.

El sol·licitant d’asil és aquella persona a l’espera que les autoritats estudiïn la seva petició i reconeguin la seva condició de refugiat. Durant aquest procés, els sol·licitants no poden ser retornats, expulsats o extradits seguint el “principi de no-devolució”.

Quins organismes protegeixen aquest dret?

El 1948, els països membres de les Nacions Unides van aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans. L’article 14 d’aquest tractat converteix la petició d’asil en un dret humà fonamental.

Tres anys després, el 1951, la Convenció de Ginebra va adoptar l’Estatut dels Refugiats per definir els drets específics d’aquest col·lectiu.

El 2007, els estats europeus van reconèixer el dret d’asil com un dret fonamental en la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

L’ONU va determinar el 1948 que la petició d’asil fos un dret fonamental. (CEAR)

Segons la Comissió Europea només hi ha cinc estats que compleixen amb la normativa aprovada per la Unió Europea: Finlàndia, Croàcia, Holanda, Portugal i Eslovàquia. Per la seva banda, a Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit s’apliquen normes especials.

Estatus de refugiat

L’estatus de refugiat assegura algunes concessions al país d’asil on es troben aquestes persones.

Els refugiats reben protecció contra amenaces a la seguretat física o accés lliure als tribunals de justícia. També la llibertat de moure’s dins del territori i l’accés a una educació per als nens refugiats.

Els estats estan obligats a facilitar la reunificació familiar al més aviat possible, mentre fan els tràmits necessaris per regularitzar la seva situació. També s’estableixen mesures especials per protegir refugiats particularment vulnerables.

Nombre de sol·licitants d’asil a Europa l’any 2017. (CEAR)

Informa’t de tot a Junior Report | Castellano Català English

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here