Qui governa en la Unió Europea?

Els 751 membres del Parlament Europeu es trien cada cinc anys en unes eleccions on hi participen ciutadans dels 28 països membres. (AFP)

La UE està formada per set institucions que representen a més de 500 milions de persones

A la Unió Europea no hi ha un president ni un primer ministre. Existeixen set institucions europees, cadascuna amb la seva pròpia organització i els seus representants.

Cada institució s’encarrega d’unes tasques concretes, però totes treballen conjuntament per donar resposta a les necessitats de la ciutadania europea.

Prendre decisions polítiques

Dirigir les institucions, redactar les lleis i aplicar-les a 28 països diferents no és tasca senzilla. La presa de decisions en la Unió Europea es reparteix entre quatre institucions: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell Europeu i el Consell de la Unió Europea.

La Comissió Europea és com l’administració central de la UE: prop de 30.000 funcionaris elaboren informes, estudis i propostes de llei que després hauran de ser aprovades (o no) pel Consell i el Parlament europeus.

La Comissió està representada per 28 comissaris, un per cada Estat membre. Cada comissari s’encarrega d’un àmbit polític específic: educació i cultura, energia, salut, transports… La seva feina consisteix en pensar què és el millor per als ciutadans i ciutadanes de la Unió, proposar lleis i vigilar que es compleixin els Tractats.

El Parlament Europeu o Europarlament està format per 751 eurodiputats que representen als més de 507 milions de ciutadans de la Unió Europea. En aquest parlament es debaten les propostes de llei que s’apliquen a tota la Unió.

Els eurodiputats es trien a les eleccions europees, que se celebren cada cinc anys. Totes les persones majors d’edat que viuen en un dels 28 països membre tenen dret a vot.

Els caps d’estat dels països membre (presidents, primers ministres i cancellers) es reuneixen al Consell Europeu per decidir quines són les polítiques prioritàries de la Unió Europea.

Juntament amb el president del Consell i el president de la Comissió Europea, els membres del Consell es reuneixen almenys dues vegades per semestre (encara que poden convocar una reunió extraordinària per tractar temes d’urgència).

D’altra banda, els ministres dels països membre es reuneixen al Consell de la Unió Europea, també conegut com “El Consell”, per debatre qüestions més concretes.

Els membres del Consell s’encarreguen de redactar les lleis comunitàries a partir de les propostes de la Comissió Europea. La presidència del Consell és rotatòria: cada sis mesos recau sobre un dels països membre.

Els ministres no es reuneixen regularment, sinó en funció de l’agenda del Consell: si cal debatre un tema d’agricultura, es reuneixen els ministres d’agricultura; si cal tractar un problema de transport, es reuneixen els ministres de transport.

Impartir justícia i controlar l’economia

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea està format per 28 jutges, un per cada país membre de la Unió Europea, i vetlla pel compliment de les lleis comunitàries.

El Tribunal de Justícia europeu és la institució judicial més important de la UE: això significa que les seves decisions passen per davant de les sentències que puguin emetre els tribunals o jutjats de cada país.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución, con sede en Luxemburgo, a la que le está encomendada la potestad jurisdiccional en la Unión Europea, su misión es interpretar y aplicar el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal es garante de un ordenamiento jurídico propio, que se ve asistido y aplicado también por los sistemas jurídicos nacionales. El Tribunal se encarga de aceptar recursos de particulares y de Estado, y comprobar la compatibilidad con las fuentes del derecho de la UE de los actos de instituciones europeas y gobiernos. Las sentencias tienen carácter vinculante en los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene capacidad para nombrar un juez, que va a durar en el cargo 6 años, y se renueva la mitad de la plantilla cada 3 años. #tribunaldejusticia #tribunaldejusticiadelaunioneuropea #europeancourtofjustice #abogados #justicia #jueces #leyes #ley #law #lawyer #attorney #loi #droit #unioneuropea #ue #luxemburgo #viajar #travel #derecho #traveling #arquitectura #derechoeuropeo #europa

A post shared by derecho y abogados (@derechoyabogados) on

El Banc Central Europeu (BCE) és la principal institució econòmica dels 19 països membre que tenen l’euro com a moneda: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal.

Com a banc central, el BCE controla l’oferta monetària (quants diners en metàl·lic hi ha circulant), ofereix préstecs als països membres i s’encarrega d’emetre nous bitllets i monedes quan és necessari.

Per la seva banda, el Tribunal de Comptes de la Unió Europea s’encarrega de controlar els pressupostos comunitaris i assegurar-se que els diners públics que reben els Estats membre es gestiona correctament.

Informa’t de tot a Junior Report Castellà | Català | English

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here