Les Proves d’Aptitud Personal, porta d’entrada a l’INEFC

Entrada de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de Barcelona (INEFC)

Cal superar obligatòriament les proves físiques per accedir als estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

Arriba el mes de juny i milers de joves afronten les proves d’accés a la universitat amb l’esperança de poder cursar els graus que desitgen. No obstant això, els estudiants que pretenen accedir als estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) han de superar un altre repte: les proves d’aptitud personal (PAP).

“La filosofia que hi ha darrere d’això és que els alumnes estiguin en condicions d’afrontar uns estudis que demanen una bona forma física”, explica el director de l’INEFC Catalunya, Jordi Solà.

Aquest any, 612 estudiants s’han presentat a aquestes proves per optar a una plaça en algun dels dos centres que l’INEFC té a Barcelona i Lleida.

A més a més, des de fa cinc anys, aquestes proves organitzades per l’INEFC són també vàlides per accedir a altres centres com la UVic-Ucc o la UPF-TecnoCampus de Mataró.

 

Quatre proves, quatre capacitats físiques bàsiques

Les PAP estan formades per quatre proves, que exerciten les diferents capacitats físiques bàsiques.

La primera prova és l’adaptació al medi aquàtic, en què els candidats i les candidates han de completar un circuit nedant per posar a prova la seva capacitat motriu a l’aigua.

Esquema de les proves PAP que organitza l’INEFC.

La segona és la cursa de llançadora, coneguda popularment com a Course Navette, en què les candidates i els candidats posen a prova la seva capacitat de resistència.

Esquema de les proves PAP que organitza l’INEFC.

La tercera prova consisteix en el llançament d’una pilota medicinal i exercita la força física al tren superior del candidat o candidata. Finalment, la quarta prova és el salt horitzontal, que mesura la capacitat de l’estudiant per saltar (és a dir, la força del tren inferior).

Esquema de les proves PAP que organitza l’INEFC.

La qualificació d’apte/a s’obté quan l’aspirant supera tres de les quatre proves, que necessàriament han d’incloure la qualificació d’apte/a en els tests d’adaptació al medi aquàtic i de cursa de llançadora. Cal aprovar aquest examen per cursar un grau d’aquest tipus.

 

La presència femenina, una assignatura pendent

En l’edició del 2019, 142 dones s’han presentat a les PAP, xifra que representa només el 23% del total d’estudiants inscrits. “És una tendència habitual tant a Catalunya com a la resta de l’estat”, explica Solà.

Tal com comenta la professora de l’INEFC Pedrona Serra, les proves físiques solen estar marcades per l’hegemonia esportiva masculina i valoren capacitats físiques on els homes se senten còmodes.

En canvi, les capacitats físiques pròpies de les dones, com la coordinació rítmica o la flexibilitat, no hi tenen cabuda.

Un estudi dut a terme per la doctora Serra demostra que les noies adolescents perceben les proves d’aptitud personal com un obstacle a superar.

Per això, des de l’INEFC s’estan estudiant alternatives per presentar els estudis CAFE d’una manera diferent, a més de treballar en un un altre format de proves d’accés de cara al futur.

Informació elaborada amb la col·laboració de INEFC

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here