ESTABANELL ENERGIA | Història de l’energia

El foc va ser la primera font d'energia utilitzada pels humans. (Pixabay)

Des del primer foc fins a les energies renovables, els éssers humans sempre hem depès de l’energia per sobreviure

 

Per començar bé el dia, necessitem esmorzar bé. El nostre cos convertirà els aliments en l’energia que necessitem. Un cotxe o un ordinador també funcionen així; ara bé, en aquests casos, la font d’energia va més enllà d’uns cereals. És una energia que ha evolucionat al llarg de la història.

La primera font d’energia va ser el foc. El descobriment del foc va permetre escalfar-nos, cuinar, conservar els aliments… i així va ser durant moltíssims anys.

Va canviar molt poc fins al segle XVIII. Aleshores, l’escocès James Watt va crear la màquina de vapor. L’invent partia del foc, però utilitzava el vapor per moure mecanismes. Això va permetre inventar noves màquines com la locomotora.

 

El camí cap a l’electricitat

El següent pas va ser el petroli. Aquest combustible era millor que la llenya o el carbó que feien servir les màquines de vapor. Era més fàcil de transportar i tenia una densitat energètica més gran. Això vol dir que, per obtenir la mateixa quantitat d’energia, necessitem menys petroli que carbó.

Amb el petroli també va arribar el gas. Va permetre l’aparició de les primeres xarxes d’enllumenat públic al segle XIX. Però, a principis del s.XX, l’escassetat de gas va forçar el canvi cap a una altra font d’energia: l’electricitat.

L’electricitat va ser possible gràcies a l’alternador. És l’aparell que transforma el moviment de l’aigua o el vent en energia elèctrica. L’electricitat i el petroli són dues de les grans fonts d’energia del segle XX i van donar forma a les ciutats tal com les coneixem avui.

Poc després, les investigacions científiques van permetre entendre el funcionament de l’àtom. I van descobrir que trencar el nucli d’un àtom genera molta energia. Aquest és el principi de l’energia nuclear, una font d’energia molt potent.

El problema de l’energia nuclear? Que genera residus molt radioactius, perjudicials per a les persones i el medi ambient.

 

Contaminació i futur

Les fonts d’energia tradicionals han provocat greus problemes de contaminació, com l’escalfament global. La temperatura de la Terra és cada vegada més alta per culpa dels gasos contaminants.

Per això, els últims anys han guanyat protagonisme les energies renovables: energia solar, energia eòlica, energia geotèrmica, biogàs i biomassa. Són fonts d’energia més netes que cal tenir en compte si volem conservar el nostre planeta.

Evolució del canvi climàtic els últims 60 anys. (Wikipedia)

Després de mil·lennis depenent només del foc, en menys de 300 anys hem descobert i millorat moltes fonts d’energia.

Totes són diferents maneres d’assolir el mateix objectiu: fer-nos la vida més fàcil. Però, com veurem més endavant, cada mètode té els seus avantatges i inconvenients.

Aquest article compta amb la col·laboració d’Estabanell Energia

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here